Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΕΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (07-07-2015)
29/06/2015 Print