Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Τελευταία Νέα... (Διαβάστε όλα τα Νέα)
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας


 

Η  «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  ιδρύθηκε με το Νόμο 2408/1996 και λειτουργεί χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος.

Σκοπός της είναι η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η επισκευή, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση των Δικαστικών κτιρίων, των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, των Καταστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, εφόσον τα έργα αυτά ανατίθενται στην εταιρία με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

 


 

 

Η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. από 01.08.2015 και σύμφωνα με το  άρθρο 132 του Ν.4199/2013 συγχωνεύεται με την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Α.Ε.

 

Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έργο & Προοπτική Εταιρίας

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο άρθρο