Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διευθύνων σύμβουλος

Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος Δρ.,  Χημικός Μηχανικός