Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διευθύνων σύμβουλος

Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος Δρ.,  Χημικός Μηχανικός