Κυριακή 26 Μαΐου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διευθύνων σύμβουλος

Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος Δρ.,  Χημικός Μηχανικός