Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρόεδρος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ. Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος