Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρόεδρος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ. Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος