Κυριακή 26 Μαΐου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρόεδρος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ. Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος