Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρόεδρος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ. Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος