Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Έργα » ΣΔΙΤ »

Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα


ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ

 

 • Ανέγερση 2 Δικαστικών Μεγάρων, Πατρών & Ηρακλείου με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.

 

 • Ημερομηνία υπαγωγής των έργων στις Σ.Δ.Ι.Τ με διυπουργική απόφαση: 06-09-2006

 

 • Προϋπολογισμός (πλην Φ.Π.Α): 100.000.000 € + 20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης

 

 • Μετά από διαγωνισμό επελέγη ως τεχνικός, χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος η Σύμπραξη «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS, Ηλιάδου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε., ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε., ΗΜ ENGINEERING A.E., ΟΜΕΤΕ Α.Ε.» για την υποστήριξη της εταιρίας στη προετοιμασία και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου

 

 • Έχει ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση διαγωνισμού με την προεπιλογή 5 σχημάτων υποψηφίων αναδόχων, τα οποία ελιναι τα ακόλουθα:

1. "ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε"

2. "J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε"

3. "ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε", "ΕΔΡΑΣΗ – Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.", "ΕΚΤΕΡ Α.Ε.", "ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.", "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.", "ΚΛΕΑΡΧΟΣ  Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.", "ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε."

4. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  "ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", "HOCHTIEFF PPP SOLUTIONS GmbH"

5. "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

 

 • 18.07.2011 προκυρήχθηκε η Β΄ Φάση Διαγωνισμού.

 

 • 28.09.11 ημερομηνία υποβολής τελικών προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους. 

 

 • Παράταση ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών Β' Φάσης από τους υποψήφιους αναδόχους έως 29-11-2011. 

 

 • Νέα παράταση ημερομηνίας υποβολής  του φακέλου δεσμευτικής προσφοράς της Β’ Φάσης έως την Πέμπτη 29.03.2012

 

 • Νέα παράταση ημερομηνίας υποβολής  του φακέλου δεσμευτικής προσφοράς της Β’ Φάσης έως την Παρασκευή 29.06.2012

 

 • Νέα παράταση ημερομηνίας υποβολής  του φακέλου δεσμευτικής προσφοράς της Β’ Φάσης έως την Πέμπτη 29.11.2012

 

 • Νέα παράταση ημερομηνίας υποβολής  του φακέλου δεσμευτικής προσφοράς της Β’ Φάσης έως την Τετάρτη 29.05.2013

 


 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
 
 • Αφορούσε αρχικώς την ανέγερση τριών Καταστημάτων Κράτησης, Αγίου Ιωάννη Κορινθίας, Κασσαβέτειας Βόλου και Διαβατών Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.
 
 • Ημερομηνία υπαγωγής των έργων στις Σ.Δ.Ι.Τ με διυπουργική απόφαση: 06-09-2006
 
 • Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ): 198.000.000 + 20% κόστος ασφ. & βαριάς συντήρησης
 
 • Για το γήπεδο Διαβατών, προέκυψε ανυπέρβλητο περιβαλλοντικό πρόβλημα και το γήπεδο εγκαταλείφθηκε. Παραμένουν τα άλλα δύο γήπεδα.
 
 • Μετά από διαγωνισμό επελέγη ως  τεχνικός, χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος η Σύμπραξη «KPMG Κυριάκου Σύμβουλοι Α.Ε., KPMG CORPORATE  FINANCE S.A.S., ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» για την υποστήριξη της εταιρίας στη προετοιμασία και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου
 
 • Έχει ολοκληρωθεί η Α΄Φάση διαγωνισμού με την προεπιλογή 5 σχημάτων υποψηφίων αναδόχων
 
 • Εκκρεμεί η Β΄ Φάση του τελικού αναδόχου.