Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης

230    Υπουργική Απόφαση 95634/13-01-2014 (ΦΕΚ 96 Β΄/22-01-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ-78Β)

230.1    Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, επί της οδού Λ. Ριανκούρ 85-87, προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτές καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας τους
 


 

231 Υπουργική Απόφαση 3158/14-01-2014 (ΦΕΚ 118 Β΄/24-01-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ω-7AI)

231.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου της αποκατάστασης της μόνωσης τμήματος της ταράτσας του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας

 


 

 

232 Υπουργική Απόφαση 3164/15-01-2014 (ΦΕΚ 79 Β΄/20-01-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω-Ι34)

232.1 Μελέτη των έργων ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή από αέρος προσβολής ή άλλων έκνομων ενεργειών και τοποθέτησης ανιχνευτών κινήσεως στους εξωτερικούς χώρους των τμημάτων και πτερύγων του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, καθώς και διαμόρφωσης της εισόδου της Γ’ Πτέρυγας του Παραρτήματος Γυναικών

 


 

233 Υπουργική Απόφαση 9416/15-01-2014 (ΦΕΚ 265 Β΄/07-02-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ω-5Μ3)

 

233.1 Μελέτη ανακατασκευής θαλάμων μόνωσης κρατουμένων του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού

 


 

234 Υπουργική Απόφαση 9419/28-01-2014 (ΦΕΚ 265 Β΄/07-02-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ω-ΘΙΤ)

 

234.1 Αντικατάσταση του κεντρικού υδρομετρητή και τοποθέτηση τοπικών υδρομετρητών στο Διοικητήριο και τις πτέρυγες του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού

 


 

235 Υπουργική Απόφαση 9421/28-01-2014 (ΦΕΚ 265 Β΄/07-02-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ω-ΥΙΝ)

 

235.1 Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα

 


 

236 Υπουργική Απόφαση 7631/29-01-2014 (ΦΕΚ 265 Β΄/07-02-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΕΒΩ-ΤΞΘ)

236.1 Μελέτη του έργου «Άμεση και πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη της 27ης Ιανουαρίου 2014 στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου»

 


 

237 Υπουργική Απόφαση 7633/31-01-2014 (ΦΕΚ 307 Β΄/12-02-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΕΒΩ-ΓΙΩ)

237.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Άμεση και πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλληνίας»

 


 

238 Υπουργική Απόφαση 860/28-02-2014 (ΦΕΚ 587 Β΄/10-03-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΚ5Ω-ΕΡ5)

238.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Διαχωρισμός ενωτικού διαδρόμου Γυναικείας Φυλακής Κορυδαλλού για τη διαμόρφωση εισόδου οροθετικών κρατουμένων ανδρών» Το έργο να εκτελεστεί με επιλογή της οικονομικότερης κατά το δυνατό εναλλακτικής λύσης

 


 

239 Υπουργική Απόφαση 21893/07-03-2014 (ΦΕΚ 677 Β΄/19-03-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩ-Ω93)

 

239.1 Μελέτη διαμόρφωσης χώρων σχολείων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίνθου

 


 

240 Υπουργική Απόφαση 21894/07-03-2014 (ΦΕΚ 677 Β΄/19-03-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩ-0ΨΤ)

240.1 Ενέργειες προκειμένου να υπαχθούν τυχόν αυθαίρετες κατασκευές του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων (εφόσον διαπιστωθεί από την επικαιροποιημένη κάτοψη του Καταστήματος ότι αυτές υφίστανται) στις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων

 


 

241 Υπουργική Απόφαση 20607/12-03-2014 (ΦΕΚ 818 Β΄/02-04-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩ-ΙΑΛ)

241.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επισκευή στεγάνωσης δώματος και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου παλαιού τύπου με νέα θερμομονωτικά στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης»

 


 

242 Υπουργική Απόφαση 19921/02-04-2014 (ΦΕΚ 888 Β΄/09-04-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ-Γ14)

 

242.1 Εκπόνηση μελέτης και διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την υποβολή δήλωσης υπαγωγής του έργου του Συστήματος Βιολογικού Καθαρισμού του ΚΑΤΚ Ελεώνα Θηβών σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

 


 

243 Υπουργική Απόφαση 1449/2014/09-04-2014 (ΦΕΚ 1010 Β΄/23-04-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙ07Ω-Λ61)

 

243.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επείγουσες εργασίες για την υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στην από Ιανουάριο 2014 έκθεση - μελέτη τρωτότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» Το ανατεθέν έργο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 3669/2008 και θα δημοπρατηθεί και εκτελεστεί σύμφωνα με τον Κ.Α.Ε.Ε. της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και τα άρθρα 28 και 118 του ν. 3669/2008, λόγω του ότι η εκτέλεση των εργασιών αυτών πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προς προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της χώρας.

 


 

244 Υπουργική Απόφαση 34665/11-04-2014 (ΦΕΚ 1079 Β΄/30-04-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΦΘΩ-ΛΙΧ)

 

244.1 Μελέτη για την κατασκευή των Κλειστών Τμημάτων Κράτησης στα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης Αγιάς Χανίων, Κασσάνδρας και Τίρυνθας με τον οικονομικότερο προϋπολογισμό

 


 

245 Υπουργική Απόφαση 34674/15-04-2014 (ΦΕΚ 1045 Β΄/28-04-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩ-Θ2Υ)

 

245.1 Ενέργειες προκειμένου να υπαχθούν τυχόν αυθαίρετες κατασκευές του Καταστήματος Κράτησης Αλικαρνασσού (εφόσον διαπιστωθεί από την επικαιροποιημένη κάτοψη του Καταστήματος ότι αυτές υφίστανται) στις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων

 


 

246 Υπουργική Απόφαση 458/09-05-2014 (ΦΕΚ 1274 Β΄/20-05-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ-91Γ)

 

246.1 Μελέτη του έργου «Διαμόρφωση και αποπεράτωση του κτιρίου κρατουμένων στο Γ.Π.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στη Θεσσαλονίκη»

 


 

247 Υπουργική Απόφαση 1836/12-05-2014 (ΦΕΚ 1274 Β΄/20-05-2014)

(ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ-1ΧΦ)

 

247.1 Μελέτη για τη μετατροπή του πρώην κτιρίου της Ραλλείου Σχολής με σκοπό τη στέγαση μέρους των Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά

 


 

248 Υπουργική Απόφαση 2285/13-06-2014 (ΦΕΚ 1820 Β΄/03-07-2014)

(ΑΔΑ: ……………)

 

248.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Άμεση και πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 24/5/2014 στο Ειρηνοδικείο Λήμνου»

 


 

249 Υπουργική Απόφαση 2286/13-06-2014 (ΦΕΚ 1820 Β΄/03-07-2014)

(ΑΔΑ: 70ΛΒΩ-6ΤΧ)

 

249.1 Μελέτη α) για τη διαμόρφωση αίθουσας επισκεπτηρίου σε διαθέσιμο χώρο του Τμήματος Γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού β) για τη διαμόρφωση πρόσθετου προαυλίου χώρου στο Τμήμα Γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

 


 

250 Υπουργική Απόφαση 482/04-07-2014 (ΦΕΚ 1877 Β΄/10-07-2014)

(ΑΔΑ: 78ΚΒΩ-ΚΩ9)

 

250.1 Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία σχολείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίνθου, με παράδοση, λόγω του κατεπείγοντος του έργου, πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015»

 


 

251 Υπουργική Απόφαση 489/18-07-2014 (ΦΕΚ 2040 Β΄/25-07-2014)

(ΑΔΑ: 7Ω3ΓΩ-Θ0Β)

 

251.1 Ενέργειες προκειμένου να υπαχθούν τυχόν αυθαίρετες κατασκευές του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού (εφόσον διαπιστωθεί από την επικαιροποιημένη κάτοψη του Καταστήματος ότι αυτές υφίστανται) στις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων

 


 

252 Υπουργική Απόφαση 490/18-07-2014 (ΦΕΚ 2040 Β΄/25-07-2014)

(ΑΔΑ: ΩΧΣΡΩ-Ο3Θ)

 

252.1 Μελέτη για δημιουργία συρόμενης εξωτερικής πύλης και κιγκλίδας στο εσωτερικό κεντρικό προαύλιο του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου

 


 

253 Υπουργική Απόφαση 491/18-07-2014 (ΦΕΚ 2055 Β΄/29-07-2014)

(ΑΔΑ: ΩΗΩ0Ω-ΚΝΠ)

 

253.1 Μελέτη για δημιουργία πύλης, σκοπιάς, οικίσκου έμπροσθεν της εισόδου και διαδρόμου κλωβού στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης

 


 

254    Υπουργική Απόφαση 2992/05-08-2014 (ΦΕΚ 2199 Β΄/11-08-2014)

(ΑΔΑ: ………………)

254.1    Μεταστέγαση του Γραφείου Έργων Βορείου Ελλάδος της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Η δαπάνη των εργασιών διαμόρφωσης θα αναληφθεί από τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

 255    Υπουργική Απόφαση 3270/10-09-2014 (ΦΕΚ ……. Β΄/….-….-2014)
(ΑΔΑ: ………………)
 

255.1    Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου

α)    Διαμόρφωση αίθουσας επισκεπτηρίου σε διαθέσιμο χώρο του Τμήματος Γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού
β)    Διαμόρφωση πρόσθετου προαυλίου χώρου στο Τμήμα Γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού


Το έργο να εκτελεστεί από τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή του, στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων

 256    Υπουργική Απόφαση 3297/11-09-2014 (ΦΕΚ ……. Β΄/….-….-2014)
(ΑΔΑ: ………………)
 

256.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Εργασίες κατασκευής μεταλλικής περίφραξης και θυρών στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων»

 


 

257    Υπουργική Απόφαση 529/18-9-2014 (ΦΕΚ ……. Β΄/….-….-2014)

(ΑΔΑ: ………………)

 

257.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων
 

 α) Εγκατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Διαβατών
 β) Σύνδεση του Καταστήματος Κράτησης Διαβατών με τον αποχετευτικό αγωγό λυμάτων
     της πόλης


 

258    Υπουργική Απόφαση 69970/18-9-2014 (ΦΕΚ ……. Β΄/….-….-2014)

(ΑΔΑ: ………………)

 

258.1  Εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την προσαρμογή του ως άνω προσφερόμενου ακινήτου, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Πολυανής και Κιλκισίου, στις ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών του Κιλκίς

 


 

259    Υπουργική Απόφαση 3459/25-9-2014 (ΦΕΚ ……. Β΄/….-….-2014)

(ΑΔΑ: ………………)

 

259.1  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναγκαίες διαμορφώσεις για τη μετατροπή της Αίθουσας Τελετών του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών σε αίθουσα ακροατηρίου»

259.2  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατασκευή δύο (2) αιθουσών ακροατηρίων σε διαθέσιμους χώρους του ισογείου του Εφετείου Αθηνών»

259.3  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατασκευή μίας (1) επιπλέον αίθουσας ακροατηρίου σε χώρο της Γυναικείας Φυλακής Κορυδαλλού»

259.4  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου»

 


 

260    Υπουργική Απόφαση 532/27-9-2014 (ΦΕΚ ……. Β΄/….-….-2014)

Τροποποίηση της 73863/6-9-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2300 Β'/16-9-2013, ΑΔΑ: ΒΛ92Ω-ΩΞ7)

(ΑΔΑ: ………………)

 

260.1  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναγκαίες διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (1ο υπόγειο - 4ο επίπεδο) για την εγκατάσταση Δικαστικών Υπηρεσιών»