Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2012

197    Υπουργική Απόφαση 145/16-01-2012 (ΦΕΚ 281 Β΄/13-02-2012)

197.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανέγερση κτιρίου πειθαρχικών κελιών στην Κλειστή Φυλακή Πάτρας».

197.2    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ενίσχυση στεγών σε θαλάμους που θα υποδειχθούν από τη διεύθυνση της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας για την αποφυγή αποδράσεων».

 198    Υπουργική Απόφαση 6925/07-02-2012 (ΦΕΚ 248 Β΄/13-02-2012)

198.1    Συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, επί της οδού Σκουζέ και Φίλωνος, προς αποτροπή και μόνο επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχομένων για υποθέσεις τους.

 199    Υπουργική Απόφαση 18225/20-02-2012 (ΦΕΚ 594 Β΄/05-03-2012)

199.1    Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας στην Κλειστή Φυλακή Αλικαρνασσού».
 


 

 

200    Υπουργική Απόφαση 26514/16-03-2012 (ΦΕΚ 1088 Β΄/10-4-2012)

200.1    Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του κτιρίου, επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου και Δέγλερη, στο οποίο στεγάζονται το Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο και Υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχομένων για υποθέσεις τους.

 201    Υπουργική Απόφαση 26516/16-03-2012 (ΦΕΚ 1068 Β΄/9-4-2012)
 

201.1    Προμήθεια και τοποθέτηση σήμανσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.

 202    Υπουργική Απόφαση 886/22-03-2012 (ΦΕΚ 1053 Β΄/4-4-2012)

202.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση και αποπεράτωση του ημιτελούς κτιρίου στο οικόπεδο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών σε χώρους ακροατηρίων και γραφείων με σκοπό την υποστήριξη των Δικαστικών Υπηρεσιών στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης».
(ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η § 10 ΤΗΣ ΥΑ 3151/20-06-08)

 203    Υπουργική Απόφαση 887/22-03-2012 (ΦΕΚ 1053 Β΄/4-4-2012)
 

203.1    Διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικασιών - περιλαμβανομένων των αναγκαίων πολεοδομικών και άλλων εγκρίσεων - την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Δημιουργία πρόσθετων χώρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών (συγκρότημα της πρώην Σχολής Ευελπίδων), με σκοπό την εξασφάλιση των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης».

 204    Υπουργική Απόφαση 37025/24-04-2012 (ΦΕΚ 1495 Β΄/4-5-2012)
 

204.1    Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο Άρειος Πάγος, προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχόμενων για υποθέσεις τους.

 205    Υπουργική Απόφαση 1256/30-04-2012 (ΦΕΚ 1567 Β΄/8-5-2012)


205.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη, παραλαβή του έργου «Διερεύνηση και υλοποίηση κάθε δυνατής και ενδεδειγμένης λύσης για την οριστική επίλυση των προβλημάτων διαρροών - υγρασιών στους χώρους του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών που λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ, στον Ελεώνα Θηβών».


205.2    Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στο Ειδικό κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων, στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), για την πλήρη λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας».
 


 

206    Υπουργική Απόφαση 1260/30-04-2012 (ΦΕΚ 1567 Β΄/8-5-2012)


206.1    Μελέτη, έκδοση κατάλληλων αδειών - εγκρίσεων, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών και κτηνοτροφικών Λυμάτων του Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας».
 

206.2    Μελέτη, έκδοση κατάλληλων αδειών - εγκρίσεων, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα».
 


 

207    Υπουργική Απόφαση 1276/02-05-2012 (ΦΕΚ 1546 Β΄/8-5-2012)

207.1    Σύνταξη των αναγκαίων μελετών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Εφετείου Μυτιλήνης.
 


 

 
208 Υπουργική Απόφαση 2386/31-07-2012 (ΦΕΚ 2278 Β΄/6-8-2012)
 
208.1 Μελέτη, ανάθεση και επίβλεψη του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες διαμόρφωσης μιας επιπλέον δικαστικής αίθουσας σε διατιθέμενο χώρο της Γυναικείας Φυλακής Κορυδαλλού, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού (σταθερή και κινητή επίπλωση)».