Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων βρίσκεται επί των οδών Στριφτομπoλά,  και Λόντου, στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης.

Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 2.477 τ.μ.

Το κτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο.

Το συνολικό εμβαδόν  της ανoδομής είναι 1.974 τ.μ.

Το εμβαδόν του υπογείου είναι 1.272 τ.μ.  

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων στεγάζει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πρωτοδικείο
  • Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • Ειρηνοδικείο - Πταισματοδικείο

Επίσης στο κτήριο έχουν προβλεφθεί χώροι για τον Δικηγορικό Σύλλογο.

   Για την καλύτερη ένταξη του κτηρίου στο περιβάλλον, κρίθηκε σκόπιμη η διάσπασή του σε δύο βασικούς κτιριακούς όγκους που παραπέμπουν στις τοπικές αυστηρές ορθογωνικές  δομές.   Συνδέονται μεταξύ τους με μία ενδιάμεση ζώνη απ΄ όπου γίνεται η πρόσβαση στο κτήριο.

    Η ζώνη αυτή είναι διαμπερής, ώστε το κτήριο να είναι προσπελάσιμο τόσο από τον εσωτερικό δρόμο του οικισμού, όσο και από την περιφερειακή αρτηρία κίνησης των αυτοκινήτων.

    Οι βασικοί κτηριακοί όγκοι έχουν χαρακτήρα περισσότερο κλειστό και στιβαρό, με αναλογίες όπου τα πλήρη υπερτερούν των κενών,  προσομοιάζοντας στα παραδοσιακά κτήρια της περιοχής.

     Η ζώνη πρόσβασης στο κτήριο η οποία  συνδέει τους επιμέρους όγκους,  διαφοροποιείται με την εκτεταμένη εφαρμογή της ορθομαρμάρωσης και τα πυκνότερα και μεγαλύτερα ανοίγματα. Τα χρώματα παραπέμπουν σε κτήρια του άμεσου περιβάλλοντος.

Το κτήριο ολοκληρώθηκε και εγκαινιάσθηκε τον Δεκέμβριο του 2003.