Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Οδός Στριφτομπολά, οδός Λόντου στην είσοδο της πόλης
Επιφάνεια Οικοπέδου: 2.477,00 m2