Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Παραλιακός δρόμος της πόλης. Απέναντι από το λιμάνι
Επιφάνεια Οικοπέδου: 2.000m2