Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΕΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (07-07-2015)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (02-07-2015)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 35 ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (30-06-2015)


First Previous  Εμφάνισε 1 από 60 σελίδες   Next Last