Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το οικόπεδο του Ειρηνοδικείου Μακρακώμης (ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται  πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Σπύρου Μουστακλή και έχει επιφάνεια 503,10 μ2 μετά τη ρυμοτόμηση, η οποία έγινε για την εξασφάλιση πεζοδρόμων προς εξυπηρέτηση του Ειρηνοδικείου.
Το κτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Η συνολική επιφάνεια της ανωδομής είναι 433,85 μ2 και το εμβαδόν του υπογείου είναι 280,15 μ2.
H συνολική επιφάνεια του κτηρίου είναι 714,00 μ2


Το κτήριο του Ειρηνοδικείου είναι ένα απλό κτήριο τόσο στην λειτουργία του όσο και στην μορφή του. Έχει γίνει προσπάθεια να τονιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του.   Το στοιχείο της εισόδου από κολώνες και δοκάρια, έχει επένδυση μαρμάρου, ενισχύοντας την προσπάθεια αυτή. Το ακροατήριο του Ειρηνοδικείου ως η κύρια λειτουργία του κτηρίου, αποτελεί ξεχωριστό όγκο, με φυσικό φωτισμό και από την οροφή μέσω διαφώτιστης γυάλινης κατασκευής.


Από την αίθουσα αναμονής έχει εξασφαλιστεί  πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο, για πιο άνετη παραμονή τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ο πρώτος όροφος στεγάζει τα γραφεία του Ειρηνοδικείου.


Εχει προβλεφθεί για τον Ειρηνοδίκη, ιδιαίτερη πρόσβαση στην έδρα με σκάλα που περικλείεται από υαλότουβλα και καθώς βρίσκεται στην εξωτερική περίμετρο του κτηρίου γίνεται και μορφολογικό στοιχείο της όψης.


Στο υπόγειο έχουν τοποθετηθεί όλες οι βοηθητικές λειτουργίες και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.


Το κτίριο αποπερατώθηκε και δόθηκε προς χρήση τον Ιούνιο του 2003.