Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2011

2 Υπουργική Απόφαση 104227οικ/2-2-2011 (ΦΕΚ 382Β΄/11-3-2011)


Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
 

182.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Μετατροπή αποθηκευτικού χώρου σε θάλαμο νοσηλείας στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού», στον ισόγειο χώρο του εν λόγω Νοσοκομείου.

 


 

183 Υπουργική Απόφαση 639οικ./16-2-2011 (ΦΕΚ 347 Β΄/4-3-2011)


183.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Εγκατάσταση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο του νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών»
183.2 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Εγκατάσταση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης»

 


 

184 Υπουργική Απόφαση 1442οικ./11-4-2011 (ΦΕΚ 664 Β΄/20-4-2011)
 

184.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και την εγκατάσταση ΑΠΕ στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης».

 


 

185 Υπουργική Απόφαση 1443οικ./11-4-2011 (ΦΕΚ 664 Β΄/20-4-2011)
 

185.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρίνου στο νομό Φωκίδας».
 


 

 

186 Υπουργική Απόφαση 2052/26-5-2011 (ΦΕΚ1163 Β΄/8-6-2011)


186.1     Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Μέτρα Ασφάλειας στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον περιβάλλοντα χώρο».


 

187 Υπουργική Απόφαση 2126/1-6-2011 (ΦΕΚ 1105 Β΄/3-6-2011)


Στους σκοπούς της εταιρίας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." περιλαμβάνονται επίσης:  - η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η επισκευή, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση κτιρίων που ανήκουν ή που η λειτουργία τους εξυπηρετεί την επίτευξη των καταστατικών σκοπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).

- η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η επισκευή, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση δικαστικών κτιρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων που βρίσκονται έξω από τα όρια της ελληνικής επικράτειας στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας.

 188 Υπουργική Απόφαση 2504/29-6-2011 (ΦΕΚ 1605 Β΄/  13-07-2011)


188.1    Μελέτη, δημοπράτηση της προμήθειας και παραλαβή του έργου «Κινητός γραφειακός εξοπλισμός και αρχειοθήκες για τις Υπηρεσίες του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης»


 

189 Υπουργική Απόφαση 2505/29-6-2011 (ΦΕΚ  1577 Β΄/ 30-06-2011)


189.1    Μελέτη, δημοπράτηση της προμήθειας και παραλαβή του έργου «Κινητός γραφειακός εξοπλισμός και αρχειοθήκες για τις Υπηρεσίες του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας»
189.2    Μελέτη, δημοπράτηση της προμήθειας και παραλαβή του έργου «Κινητός γραφειακός εξοπλισμός και αρχειοθήκες για τις Υπηρεσίας του νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας»
 


 

190 Υπουργική Απόφαση 2667/12-7-2011 (ΦΕΚ 1699 Β΄/ 29-07-2011)


190.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρυθμίσεις χώρων στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπουργείου».

 


 

191 Υπουργική Απόφαση 2817/21-7-2011 (ΦΕΚ 1843 Β΄/19-08-2011)

191.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή εξωτερικών φυλακίων και εργασίες για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης Α΄ τύπου Άμφισσας».

 


 

192 Υπουργική Απόφαση 2818/21-7-2011 (ΦΕΚ 1843 Β΄/19-08-2011)

192.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης πυροπροστασίας, εκτέλεση του έργου που απαιτείται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου».
 


 

193 Υπουργική Απόφαση 2819/21-7-2011 (ΦΕΚ 1670 Β΄/27-07-2011)
 

191.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Απαραίτητες εργασίες διαρρυθμίσεων και προμήθεια κινητού γραφειακού εξοπλισμού και αρχειοθηκών σε κτίρια που στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για τις ανάγκες του Εφετείου Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη».
 


 

 

194 Υπουργική Απόφαση 3301/12-9-2011 (ΦΕΚ 2129 Β΄/22-09-2011)


194.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Συμπληρωματική επίπλωση ακροατηρίων των Δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης».

 195 Υπουργική Απόφαση 71958/30-8-2011 (ΦΕΚ 2153 Β΄/27-09-2011)

195.1    Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμης επίπλωσης αιθουσών ακροατηρίου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας.

195.2.    Προμήθεια και τοποθέτηση σήμανσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας.
 


 

196    Υπουργική Απόφαση 104166/8-12-2011 (ΦΕΚ 3057 Β΄/30-12-11)

196.1    Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμης επίπλωσης αιθουσών ακροατηρίου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.