Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοινώσεις
12/12/2014   Δελτίο Τύπου

Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών - Φάση Δ΄ : Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

13/11/2014   Δελτίο Τύπου

Αναγκαίες διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Εφετίου Αθηνών (1ο υπόγειο - 4ο επίπεδο) για την εγκατάσταση των δικαστικών υπηρεσιών

14/10/2014   Δελτίο Τύπου

Ετήσια συντήρηση επίβλεψης & λειτουργίας των ηλεκτρολογικών, ψυκτικών & οικοδομικών εγκαταστάσεων στο κτίριο του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Σχολής Ευελπίδων)

02/10/2014   Δελτίο Τύπου

Εγκαίνια 9 νέων ακροατηρίων & γραφειακών εγκαταστάσεων στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών

01/08/2014   Δελτίο Τύπου

Ετήσια συντήρηση, επίβλεψη, & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών & οικοδομικών εγκαταστάσεων & στοιχείων στο κτίριο του Άρειου Πάγου

29/07/2014   Δελτίο Τύπου

2η ετήσια συντήρηση, επίβλεψη & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών & οικοδομικών εγκαταστάσεων & στοιχείων στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο)

17/03/2014   

Απάντηση σε δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής της 16/03/2014

06/02/2014   Δελτίο Τύπου

Άμεση και πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26/01/2014 στο Δικαστικό Μέγαρο Αργοστολίου

25/07/2013   Δελτίο Τύπου

Ανέγερση δύο νέων Γενικών Καταστημάτων Κράτησης

22/04/2013   Δελτίο Τύπου

Εγκαίνια Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας

17/01/2013   Δελτίο Τύπου

Επανέλεγχος, μελέτη αποκατάστασης ζημιών, δημοπράτηση & επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού & παρελκόμενες εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος, καθώς επίσης & η παραλλαβή του έργου "Κατασκευή κλίμακας κινδύνου & προσθήκη πυροπροστασίας"

14/11/2012   Δελτίο Τύπου

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου

14/11/2012   Δελτίο Τύπου

Διαμόρφωση και αποπεράτωση του ημιτελούς κτιρίου στο οικόπεδο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών σε χώρους ακροατηρίων και γραφείων με σκοπό την υποστήριξη των δικαστικών υπηρεσιών στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης

19/10/2012   Δελτίο Τύπου

Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κτιρίου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού – Φάση E’: Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου

04/10/2012   Δελτίο Τύπου

Εγκαίνια Νέου Δικαστικού Μεγάρου Λευκάδας

21/09/2012   Δελτίο Τύπου

Εγκαίνια Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας

02/05/2012   Δελτίο Τύπου

Σύνταξη των αναγκαίων μελετών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Εφετείου Μυτιλήνης

30/04/2012   Δελτίο Τύπου

Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών - Φάση Γ΄: Διαμόρφωση πρασιών & περίφραξη

22/03/2012   Δελτίο Τύπου

Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση και αποπεράτωση του ημιτελούς κτιρίου στο οικόπεδο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών σε χώρους ακροατηρίων και γραφείων με σκοπό την υποστήριξη των Δικαστικών Υπηρεσιών στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης

22/03/2012   Δελτίο Τύπου

Διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικασιών – περιλαμβανομένων των αναγκαίων πολεοδομικών και άλλων εγκρίσεων – την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Δημιουργία πρόσθετων κτιριακών χώρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών (συγκρότημα της πρώην Σχολής Ευελπίδων) με σκοπό την εξασφάλιση των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης

15/03/2012   Δελτίο Τύπου

Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών

14/03/2012   Δελτίο Τύπου

4η ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση εγκατάστασης VRV στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (Εφετείο)

14/03/2012   Δελτίο Τύπου

Κατασκευή και τοποθέτηση μόνιμης επίπλωσης αιθουσών ακροατηρίου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας

14/03/2012   Δελτίο Τύπου

Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κτιρίου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού - ΦΑΣΗ Ε: Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου

19/01/2012   Δελτίο Τύπου

Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρα – Ζώνης, Νομού Έβρου

26/10/2011   Δελτίο Τύπου

Μέτρα ασφαλέιας στο κεντρικό κτίριο του Υπυργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον περιβάλλοντα χώρο

26/10/2011   Δελτίο Τύπου

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου

02/09/2011   Δελτίο Τύπου

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

02/09/2011   Δελτίο Τύπου

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας

03/08/2011   Δελτίο Τύπου

Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας και Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης

 27/07/2011   Δελτίο Τύπου

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου

 12/07/2011   Δελτίο Τύπου

Συντήρηση δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας, κατεδάφιση παρακείμενου κτιρίου των παλαιών φυλακών Καρδίτσας και κατασκευή νέας πτέρυγας για τις ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών - κατεδάφιση ανωδομής κτιρίου παλαιών φυλακών Καρδίτσας και προσωρινή μεταφορά υποσταθμού

 04/07/2011   Δελτίο Τύπου

Ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα - γενική ανακαίνηση του μαγειρείου, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλισμού - εγκατάσταση πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης του καταστήματος

 04/07/2011   Δελτίο Τύπου

Εργασίες εγκατάστασης πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - φωτισμού ασφαλείας στα κτίρια των δικαστικών φυλακών Τρίπολης & Ναυπλίου

 23/03/2011   Δελτίο Τύπου

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

 17/03/2011   Δελτίο Τύπου

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου

 29/12/2010   Δελτίο Τύπου

Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας

 01/11/2010   Δελτίο Τύπου

Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου & Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας

 13/09/2010   Δελτίο Τύπου

Εργασίες Αποκατάστασης ζημιών μετά την έκρηξη της 14-05-2010