Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Έργο & Προοπτική

Με το φυλλάδιο που περιέχεται σε αυτό το αρχείο ,προσπαθήσαμε να καταγράψουμε με σύντομο και περιεκτικό τρόπο το έργο των εργαζομένων της εταιρείας στα 15 χρόνια λειτουργίας της, γιατί σήμερα βρισκόμαστε στο μεταίχμιο σημαντικών αλλαγών.

Το Νοέμβριο του 2011, ξεκίνησε η διαδικάσία συγχώνευσης των εταιρειών ΟΣΚ Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με στόχο τη δημιουργία ενός φορέα στον τομέα των κτηριακών υποδομών του Δημοσίου με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.".

Εμείς οι εργαζόμενοι της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, πιστεύουμε ότι η νέα εταιρεία μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο και να συμβάλει ως εκ τούτου, στο βαθμό που της αναλογεί, στην προσπάθεια εξόδου της κοινωνίας και της χώρας από την οικονομική κρίση.

Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε και μπορούμε να συνεισφέρουμε.

 

Εικόνα 1
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Εικόνα 2