Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τη Δευτέρα 02/06/14 στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», οδός Μεσογείων αριθμ. 96 συνήλθαν τα εκλεγμένα από την εκλογική διαδικασία της 28ης Μαΐου 2014 μέλη, για τον καθορισμό της σύνθεσης του νέου Δ.Σ του σωματείου εργαζομένων, σύμφωνα με το Καταστατικό. Από την ψηφοφορία που διεξήχθη προέκυψε η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου όπως αυτή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η εκλογή σε κάθε αξίωμα προέκυψε με απόλυτη πλειοψηφία

 

 

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
Βρούτση Ιωάννα Πρόεδρος
Τζώρτζης Γιάννης Αντιπρόεδρος
Φιλοπούλου Χριστίνα Γραμματέας
Θάνος Βασίλης Ταμίας
Κακλαμάνου Χρύσα Αναπληρώτρια Γραμματέας
Τσαγκάρης Γιάννης Μέλος
Κόντη Λένα Μέλος