Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Σωματείο (Σ.Ε.ΘΕ.Κ.)


Σωματείο Εργαζομένων ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.