Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Σωματείο (Σ.Ε.ΘΕ.Κ.)


Σωματείο Εργαζομένων ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.