Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Σωματείο (Σ.Ε.ΘΕ.Κ.)


Σωματείο Εργαζομένων ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.