Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά προσθήκη καθ’ ύψος δύο ορόφων στα ισόγεια τμήματα του κεντρικού Κτιρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να δημιουργηθούν επί πλέον χώροι γραφείων. Το συνολικό εμβαδόν της προσθήκης ανέρχεται σε 2273,16 m2. Τα νέα τμήματα ακολουθούν τα όρια και την διαμόρφωση του υπάρχοντος ισογείου και λειτουργικά διατάσσονται κατ’ επέκταση των υφισταμένων ορόφων.
 

Σημαντικός παράμετρος της μελέτης ήταν η μορφολογική και λειτουργική ένταξη των προσθηκών στο υφιστάμενο κτίριο.