Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση:  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στην οδό Μεσογείων 96.
Επιφάνεια Οικοπέδου: