Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πρόκειται για εργασίες επισκευών και συντήρησης στις κατοικίες διαμονής ανηλίκων, στους κοινόχρηστους χώρους και γραφεία του κτιρίου, καθώς επίσης και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα.
 

Επίσης θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης – Φωτισμού Ασφαλείας σε όλο το κτίριο σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας.
 

Οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη.