Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Η Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων βρίσκεται στο Περισσό Αττικής.
Επιφάνεια Οικοπέδου: