Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Αρρένων της Εταιρίας Προστασίας Αθηνών


Εργασίες επισκευών - συντήρησης & εγκατάστασης συστημάτων Πυροπροστασίας