Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το νέο Κτίριο πειθαρχικών κελιών χωροθετείται  στην βόρειο – ανατολική πλευρά της φυλακής. Πρόκειται για ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού 160 m2 περίπου, το οποίο συνδέεται μέσω ενωτικού διαδρόμου  μεταλλικής κατασκευής με την υπάρχουσα  φυλακή.


Το νέο Κτίριο πειθαρχικών κελιών περιλαμβάνει:
 

-  Επτά μονόκλινα πειθαρχικά κελιά με W.C.
-  Διάδρομο
-  Στάση φύλακα
 

Κάθε πειθαρχικό κελί έχει μικτό εμβαδόν 12 m2 και ύψος 3 m2. Διαθέτει W.C. και επικοινωνία με ιδιαίτερο προαύλιο χώρο, επιφάνειας 11,25 m2.
 

Το Κτίριο πειθαρχικών κελιών κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των σύγχρονων Καταστημάτων Κράτησης.


Η Α΄ φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή 5 από τα 7 πειθαρχικά κελιά.