Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Έργα βελτιώσεων για την Κλειστή Φυλακή Πάτρας


Νέα Κτίρια Εξωτερικής Φρουράς - Υποσταθμού & Ανακατασκευές Σκοπιών