Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Γυναικεία Φυλακή Κορυδαλλού


Απαραίτητες εργασίες αναδιαρρυθμίσεων για την λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Υποδίκων Γυναικών