Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο Συγκρότημα της φυλακής εκτελούνται εργασίες ανέγερσης κτιρίου για την στέγαση της εξωτερικής Φρουράς, κτιρίου υποσταθμού, καθώς επίσης και εργασίες ανακατασκευής όλων των φυλακίων (σκοπιών) του εξωτερικού Περιβαλότοιχου.
 

Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.