Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά εργασίες επισκευών και ανακαίνισης στα Κτίρια της φυλακής.
 

Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής του λεβητοστασίου και του αναγκαίου δικτύου σωληνώσεων (δίκτυο θέρμανσης), και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (ζεστό – κρύο).
 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης στις ακτίνες Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ.
 

Σε εξέλιξη εργασίες στην ακτίνα Β ενώ υπολείπονται να γίνουν εργασίες ανακαίνισης μόνο στον όροφο της ακτίνας Α και στο ισόγειο της ακτίνας Κ.