Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση:

Η κλειστή Φυλακή Κέρκυρας βρίσκεται εντός της πόλης.

Επιφάνεια Οικοπέδου: