Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Το Νέο Γενικό  κατάστημα  Κράτησης Κρήτης ΙΙ θα ανεγερθεί σε γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Κουρούνες του Δήμου Νεαπόλεως του Νομού Λασιθίου.
Επιφάνεια Οικοπέδου:  89.881,09 m2