Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νέο Γενικό  κατάστημα  Κράτησης Κρήτης ΙΙ ανεγείρεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 89.881.09 m2 και βρίσκεται στη Νεάπολη του Νομού Λασιθίου.
 

Πρόκειται για ένα Κατάστημα Κράτησης νέου τύπου δυναμικότητας 400 κρατουμένων, συνδυάζει την αρχιτεκτονική αισθητική και τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής και ασφάλειας.
 

Το σύνολο του περιτειχισμένου χώρου  έχει έκταση περίπου 30.649,56 m2.
 

Η ανάπτυξη του Καταστήματος γίνεται σε υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο με συνολικό εμβαδόν κτιρίων     15.032,80 m2,  με υπόγειους χώρους  2.959,12 m2 περίπου και αποτελείται από τις εξής κτιριακές ενότητες:

 • Α.  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
  • Α1. Εξωτερικό Θυρωρείο – Εξωτερική φρουρά
  • Α2. Κτίριο του Διοικητηρίου 

 

 • Β. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΑΚΗΣ:
  • Β1. Κτίριο κοιτωνισμού  κρατουμένων
  • Β2. Κτίριο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων     
  • Β3. Αθλητικές εγκαταστάσεις
 
Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του έργου.