Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Σερρών)