Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νέο Γενικό  κατάστημα  Κράτησης Κεντρικής  Μακεδονίας ανεγείρεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 73.812 m2 και βρίσκεται στη Νιγρίτα Σερρών.


Πρόκειται για ένα Κατάστημα Κράτησης νέου τύπου δυναμικότητας 400 κρατουμένων, συνδυάζει την αρχιτεκτονική αισθητική και τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής και ασφάλειας.
 

Το σύνολο του περιτειχισμένου χώρου  έχει έκταση περίπου 30.910 m2.
 

Η ανάπτυξη του Καταστήματος γίνεται σε υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο με συνολικό εμβαδόν κτιρίων    15.144,95 m2,  με υπόγειους χώρους  2.251,75 m2 περίπου και αποτελείται από τις εξής κτιριακές ενότητες:

 • Α.  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
  • Α1. Εξωτερικό Θυρωρείο – Εξωτερική φρουρά
  • Α2. Κτίριο του Διοικητηρίου 

 

 • Β. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΑΚΗΣ:
  • Β1. Κτίριο κοιτωνισμού των κρατουμένων
  • Β2. Κτίριο Βιβλιοθήκης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
  • Β3. Εκκλησία
  • Β4. Κτίριο εργαστηρίων
Οι εργασίες ανέγερσης του κτιριακού συγκροτήματος έχουν ολοκληρωθεί.