Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νέο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου, βρίσκεται επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού  και των οδών Μοναστηρίου και Αμύντα, στο κέντρο της πόλης.
 

Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 1712,412 m2 .
 

Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο.
 

Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι 372,20 m2 . Το εμβαδόν του υπόγειου είναι  200,70 m2.
 

Οι βασικές επιλογές έγιναν με γνώμονα τις αρχές κύρους, της σύγχρονης τεχνολογίας και της αισθητικής αρτιότητας που απαιτεί η λειτουργία ενός Δημοσίου κτιρίου.
 

Το κτίριο χωροθετείται σε θέση μέσα στο οικόπεδο, τέτοια ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί άνετα ο χαρακτηρισμένος, από το Γ.Π.Σ. του Αμυνταίου, χώρος πλατείας.