Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση:  Βρίσκεται επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού  και των οδών Μοναστηρίου και Αμύντα, στο κέντρο της πόλης.
Επιφάνεια Οικοπέδου:  1.712,412 m2