Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Το υφιστάμενο κτίριο είναι διόροφο, με νεοκλασικά στοιχεία, κεραμοσκεπές κτίριο με κύρια όψη και είσοδο σε πλατεία.
 

Το κτίριο οικοδομήθηκε την περίοδο 1934 – 1954 και χρήζει ανακαίνισης.
 

Σε επαφή με το υφιστάμενο  κτίριο και στο ίδιο οικόπεδο υπάρχει εγκαταλελειμμένο από ετών το κτίριο των παλαιών φυλακών.
 

Το έργο αφορά την κατεδάφιση του κτιρίου των παλαιών φυλακών, την γενική ανακαίνιση του υφιστάμενου και την ανέγερση νέου 4 ορόφου κτιρίου με υπόγειο, στη θέση του κτιρίου των παλαιών φυλακών.
 

Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι: 1.575,76 m2, το εμβαδόν του υφιστάμενου κτιρίου είναι 2.505,74 m2 και το εμβαδόν του νέου κτιρίου (υπόγειο, ισόγειο, 3 όροφοι) είναι 638,33 m2(ανωδομή), με  υπόγειο 249,94 m2 .
 

Η ανακαίνιση του υφισταμένου Μεγάρου αφορά σε μικρής έκτασης οικοδομικές εργασίες (ανακατασκευή WC, αλλαγή κουφωμάτων κ.λ.π.) και σε γενική ανακαίνιση – αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων.
 

Το νέο κτίριο είναι ένα σύγχρονο κτίριο συμβατικής κατασκευής με όψεις που διαθέτουν  μορφολογικά στοιχεία τα οποία εναρμονίζονται με το υπάρχον κτίριο.
 

Το  συγκρότημα (υφιστάμενο και νέο) θα στεγάσει όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της πόλης της Καρδίτσας, οι οποίες είναι:
 

  • Πρωτοδικείο
  • Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • Ειρηνοδικείο
  • Πταισματοδικείο
  • Υπηρεσία Ανηλίκων
  • Εταιρία προστασίας Ανηλίκων
     

Επίσης προβλέπονται και γραφεία για το Δικηγορικό Σύλλογο.

Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου των παλαιών φυλακών.