Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας


Ανέγερση νέας πτέρυγας - Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου