Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας


Ανέγερση νέας πτέρυγας - Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου