Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πρόκειται για την πλήρη ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής ανδρών και γυναικών των κτιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκτελέστηκαν εργασίες αντικατάστασης πλακιδίων, τοίχου και δαπέδου, αντικατάστασης ή επισκευής κασσωμάτων, αντικατάστασης θυρών, παραθύρων καθώς επίσης και οι απαραίτητες επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 

Το έργο ολοκληρώθηκε.