Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση:  Βρίσκεται επί των οδών Ευελπίδων και Μουστοξύδη.
Επιφάνεια Οικοπέδου: