Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης χρήζει γενικής συντήρησης – ανακαίνισης αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.


Αντικείμενο της εν εξελίξει εργολαβίας είναι η γενική ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, καθώς επίσης η αντικατάσταση των ψευδοροφών των διαδρόμων κυκλοφορίας του κτιρίου. 
 

Το έργο είναι υπό ολοκλήρωση.