Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2009

165 Υπουργική Απόφαση 58448/15-4-2009 (ΦΕΚ 815 Β΄/4-5-2009)
 

165.1 Κατασκευή, προμήθεια, τοποθέτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: μόνιμη επίπλωση αιθουσών ακροατηρίου στο νέο Δικαστικό Μέγαρο Ορεστιάδος.

 


 
166 Υπουργική Απόφαση 2533/12-5-2009 (ΦΕΚ 955 Β΄/22-5-2009)

166.1 Εκπόνηση της μελέτης «Έκθεση αξιολόγησης της πορείας του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης και προτάσεις για τις αναγκαίες αναθεωρήσεις αυτού», σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής. Ακολούθως, την υποβολή της ως άνω μελέτης στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., προκειμένου να προχωρήσει η αναθεώρησή του, σύμφωνα με τον Χωροταξικό Νόμο και τα σημερινά δεδομένα του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας.
 

 
167 Υπουργική Απόφαση 2534/12-5-2009 (ΦΕΚ 955 Β΄/22-5-2009)
 
167.1 Εκπόνηση των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση, για όλες τις υποψήφιες θέσεις για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης ΑΤΤΙΚΗ ΙΙΙ, δυναμικότητας 800 κρατουμένων.
 

 
168 Υπουργική Απόφαση 2535/12-5-2009 (ΦΕΚ 955 Β΄/22-5-2009)

168.1 Τη μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη των εργασιών και παραλαβή του έργου «Γενική ανακαίνιση του Μαγειρείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης νέων Αυλώνα, περιλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλισμού».
168.2 Τη μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανέγερση κτιρίου Μαγειρείου στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας Βόλου, περιλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλισμού».
 

 
169 Υπουργική Απόφαση 86091/26-5-2009 (ΦΕΚ 1090 Β΄/5-6-2009)
 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
 
169.1 Στεγανοποίηση των γραφείων και του χώρου υποδοχής και εξυπηρέτηση κοινού του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 

170 Υπουργική Απόφαση 86092/26-5-2009 (ΦΕΚ 1090 Β΄/5-6-2009)
 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
 
170.1 α) Μελέτη για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 27.4.2009 στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αλλά και για άλλες κατασκευαστικές παρεμβάσεις και β) την εκτέλεση του ως άνω έργου.
 

 
171 Υπουργική Απόφαση 73447/4-6-2009 (ΦΕΚ 1191 Β΄/18-6-2009)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
 
171.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων για την πλήρη λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».
171.2 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας στα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού και Κέρκυρας για την αποφυγή από αέρος προσβολή» (προσγείωση ελικοπτέρου).
 

 
172 Υπουργική Απόφαση 98257/17-7-2009 (ΦΕΚ 1525Β΄/27-7-2009)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
 
Αναθέτουμε στην Εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." τα παρακάτω έργα ως ιδιαιτέρως επείγοντα:
 
172.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών για την μετατροπή της Γ πτέρυγας του εν λόγω καταστήματος σε υψίστης ασφαλείας (Γ τύπου)».
172.2 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας στα Καταστήματα Κράτησης Γρεβενών Γ πτέρυγα τύπου Γ για την αποφυγή από αέρος προσβολή» (προσγείωση ελικοπτέρου).
 

 
173 Υπουργική Απόφαση 3804/23-7-2009 (ΦΕΚ 1589 Β΄/4-8-2009)

173.1 Μεταφορά αρχείων και τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού, από τις μέχρι σήμερα λειτουργούσες εγκαταστάσεις των Δικαστικών Υπηρεσιών Καβάλας, στο Νέο Δικαστικό Μέγαρο, καθαρισμός του κτιρίου και δαπάνες αρχικής λειτουργίας του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας.
 

 
174 Υπουργική Απόφαση 3806/23-7-2009 (ΦΕΚ 1615 Β΄/6-8-2009)
 
174.1 Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που θα περιλαμβάνει τη σύσταση Μητρώου Δικαστικών Κτιρίων και Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
 

 
175 Υπουργική Απόφαση 4174/20-8-2009 (ΦΕΚ 1797 Β΄/28-8-2009)

175.1 Μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του Νέου Ειρηνοδικείου Θάσου Ν. Καβάλας. 
 

 
176 Υπουργική Απόφαση 4309/2-9-2009 (ΦΕΚ 1879 Β΄/3-9-2009)
 
176.1  Διαμόρφωση χώρων αρχείων, προμήθεια και εγκατάσταση αρχειοθηκών, μεταφορά αρχείων, του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.