Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2008

152 Υπουργική Απόφαση 955/22-2-2008 (ΦΕΚ 326 Β΄/28-2-2008)


152.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση και ανακατασκευή της επίπλωσης της Αίθουσας Ολομέλειας του Αρείου Πάγου λόγω αύξησης του αριθμού των δικαστών».


 
153 Υπουργική Απόφαση 956/22-2-2008 (ΦΕΚ 326 Β΄/28-2-2008)

153.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση και προσθήκη χώρων κράτησης σε υφιστάμενη πτέρυγα της Δικαστικής Φυλακής Λάρισας»
153.2 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Εργασίες ανακαινίσεων – συντηρήσεων στα Ειρηνοδικεία Πύρρας και Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων»
 

 
154 Υπουργική Απόφαση 26985/19-3-2008 (ΦΕΚ 530 Β΄/26-3-2008)
 
154.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια του αναγκαίου και παραλαβή του Έργου: «Διαμόρφωση των χώρων κράτησης του αυτοτελούς Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού».
154.2 Μελέτη κατασκευή επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατασκευή Τοίχου και σκοπιών περιμετρικά του Καταστήματος Κράτησης υποδίκων γυναικών Κορυδαλλού».  
 

 
155 Υπουργική Απόφαση 1676/3-4-2008 (ΦΕΚ 605 Β΄/8-4-2008)
 
155.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση και ανακατασκευή της Αίθουσας Ολομέλειας του Αρείου Πάγου».
 

 
156 Υπουργική Απόφαση 3150/20-06-2008 (ΦΕΚ 1281 Β΄/2-7-2008)
 
156.1  Συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού στα κτίρια του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών της πρώην Σχολής Ευελπίδων
 

 
157 Υπουργική Απόφαση 3151/20-06-2008 (ΦΕΚ 1281 Β΄/2-7-2008)
 
157.1 «Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη κατασκευής, παραλαβή του σταθερού εξοπλισμού και μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια και παραλαβή του κινητού γραφειακού εξοπλισμού και αρχειοθηκών του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας»
157.2 «Διερεύνηση εφικτών λύσεων για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών των Δικαστικών Υπηρεσιών Βόλου, εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου»
157.3 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση και προσθήκη χώρων κράτησης σε υφιστάμενη πτέρυγα της Δικαστικής Φυλακής Διαβατών».
157.4 Μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών».
157.5 Μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας Ν. Σερρών».
157.6 Μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Τυρνάβου Ν. Λαρίσης».
157.7 Μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Δωρίδος στο Λιδωρίκι Ν. Φωκίδος».
157.8 «Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας, εκτέλεση των έργων που απαιτούνται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για το Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου».
157.9 «Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας, εκτέλεση των έργων που απαιτούνται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου».
157.10 Ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών, δημοπράτηση, επίβλεψη της κατασκευής, προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στο ημιτελές κτίριο γραφείων το παρακείμενο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, για την στέγαση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου».
 

 
158 Υπουργική Απόφαση 3152/20-06-2008 (ΦΕΚ 1260Β΄/1-7-2008)
 
(τροποποίηση της 4672/07-09-2005 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1257Β/7-9-2005)
 
158.1 Μέριμνα για την απόκτηση κατάλληλου γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης».
 

 
159 Υπουργική Απόφαση 65746οικ./15-07-08 (ΦΕΚ 1527Β΄/4-8-2008)
 
159.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δομοκού», στους χώρους των εν λόγω Καταστημάτων Κράτησης οι οποίοι παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις υπ’ αριθμ. 76830/3.7.2007 και 79173 οικ./3.7.2007 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης αντίστοιχα.
 

 
160 Υπουργική Απόφαση 4039/21.08.08 (ΦΕΚ 1736 Β΄/28-8-2008)
 
160.1 Μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ειδικό Κατάστημα Θεραπείας Ουσιοεξαρτωμένων Κρατουμένων Κεντρικής Ελλάδας (Τρικάλων)».
160.2 Ολοκλήρωση των αναγκαίων Μελετών, δημοπράτηση των υπόλοιπων Οικοδομικών Εργασιών – περιβάλλοντος χώρου, άλλων αναγκαίων εργασιών, οδική διαμόρφωση συνδετηρίου οδικού άξονα του Επαρχιακού Δικτύου με την Κεντρική Είσοδο, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Βόρειας Ελλάδας» το οποίο μετονομάζεται στο εξής «Ειδικό Κέντρο Θεραπείας Ουσιοεξαρτωμένων Κρατουμένων Βόρειας Ελλάδας (Κασσάνδρα)».
160.3 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προσθήκη καθ’ ύψος στο υπάρχον κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 

 
161 Υπουργική Απόφαση 4198/03-09-2008 (ΦΕΚ 1848 Β΄/12-9-2008)
 
161.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη της κατασκευής, προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση, μετασκευή, ενίσχυση, δημιουργία χώρων κατοικίας Ειρηνοδίκη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχοντικού Ν. Δημητρακόπουλου, με σκοπό τη μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου Καρύταινας Δήμου Γόρτυνος»
 

 
162 Υπουργική Απόφαση 4500/23-09-2008 (ΦΕΚ 2028 Β΄/01-10-2008)
 
162.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη της κατασκευής, προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας για την στέγαση του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Άρτας»
 

 
163 Υπουργική Απόφαση 4751/07-10-2008 (ΦΕΚ 2106 Β΄/10-10-2008)
 
Αυθεντική Ερμηνεία προεκδοθεισών αποφάσεων που αφορούν στην ανάθεση του έργου του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κρήτης ΙΙ στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
 
163.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης ΙΙ στη θέση «Κουρούνες» στη Νεάπολη Λασιθίου.
 

 
164 Υπουργική Απόφαση 4980/20-10-2008 (ΦΕΚ 2206 Β΄/27-10-2008)

164.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη των εργασιών, εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ανακαίνιση των όψεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου επί των οδών Πανεπιστημίου, Σανταρόζα, Σταδίου και Αρσάκη, για τη μεταστέγαση μέρους των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας».
164.2 «Καταγραφή και αξιολόγηση συνθηκών στέγασης και υποδομών των Δικαστικών Μεγάρων και των Περιφερειακών Ειρηνοδικείων της χώρας».