Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2007


145 Υπουργική Απόφαση 144241/3-1-2007 (ΦΕΚ 48Β΄/23-1-07)
 

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
 

145.1  «Βελτιώσεις της αίθουσας ακροατηρίου του Πρωτοδικείου Άρτας που έχει ήδη ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 41679/3-5-2006 απόφασή μας. (ΦΕΚ 559Β/14-5-2006)»

 

 
146 Υπουργική Απόφαση 140128/4-1-2007 (ΦΕΚ 28 Β΄/18-1-2007)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
 
 
146.1 «Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας, εκτέλεση των έργων που απαιτούνται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς».
 

 
147 Υπουργική Απόφαση 140129/4-1-2007 (ΦΕΚ 38Β΄/22-1-07)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
 
147.1 «Αντικατάσταση ανελκυστήρων, έλεγχος ρωγμών στο υπόγειο, αντικατάσταση χώρων υγιεινής και επισκευής οροφής του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας».
 

 
148 Υπουργική Απόφαση 24179/1-3-2007 (ΦΕΚ 343Β΄/13-3-07)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
 
148.1 «Εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης πυροπροστασίας, εκτέλεση των απαιτούμενων έργων και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στο κτίριο του Αρείου Πάγου»
148.2 Μελέτη, δημοπράτηση επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Βελτιώσεις των κτιριακών υποδομών του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου».
(διόρθωση σφάλματος Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου ΦΕΚ 470Β/4-4-2007)
 

 
149 Υπουργική Απόφαση 51934/7-5-2007 (ΦΕΚ 804Β΄/22-5-07)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
 
149.1 Μελέτη, δημοπράτηση επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Βελτιώσεις των κτιριακών υποδομών του Ειρηνοδικείου Σικυώνος Ν. Κορινθίας»
 

 
150 Υπουργική Απόφαση 78788/4-7-2007 (ΦΕΚ 1264Β΄/24-7-07)

150.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για την λειτουργία “Προγράμματος Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού”»
 

 
151 Υπουργική Απόφαση 141798/31-12-2007 (ΦΕΚ 20Β΄/15-1-2008)

151.1 Συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Μεγάρου του, επί της οδού Λουκάρεως 14 και Δέγλερη, Εφετείου Αθηνών προς αποτροπή και μόνο επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σ’ αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχόμενων για υποθέσεις τους.