Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2006

 

130) Υπουργική Απόφαση 18539/14-2-2006 (ΦΕΚ 266Β΄/3-3-2006)
 

Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
(τροποποιήθηκε με την 5509/26-9-06 υπουργική απόφαση)
 

130.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Απαιτούμενες παρεμβάσεις διαχωρισμού του Συγκροτήματος στον Ελεώνα Θηβών σε δύο αυτοτελή Καταστήματα Κράτησης, κατασκευή εξωτερικών περιμετρικών τοιχίων – σκοπιών, επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων εξωτερικής ασφάλειας για κοινή χρήση, παρεμβάσεις – βελτιώσεις στο κτίριο εξωτερικής φρούρησης»
130.2 Δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Αναδιαρρυθμίσεις, μετασκευές, κατασκευές υφισταμένων οικίσκων, για τη δημιουργία δύο αυτόνομων θεραπευτικών προγραμμάτων ανδρών και γυναικών, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών».
130.3 Δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια εξοπλισμού και παραλαβή του έργου: «Αναδιαρρυθμίσεις, μετασκευές, κατασκευές στα μη χρησιμοποιούμενα κεντρικά κτίρια στον Ελεώνα Θηβών για τη δημιουργία νέου αυτοτελούς Καταστήματος Κράτησης Γυναικών».
130.4 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλίας Ι (Τρίκαλα)»
130.5 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός)»
130.6 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)»
130.7 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Δράμα)»
130.8 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Νιγρίτα Ν. Σερρών)»
130.9 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κρήτης Ι (Χανιά)»
130.10 «Εκπόνηση προμελέτης νέου τύπου Γενικού Καταστήματος Κράτησης αυξημένης δυναμικότητας, σύμφωνα με το Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225Α΄/12-9-2005) άρθρο 4 παρ. 2»

 

131) Υπουργική Απόφαση 82759/27-7-2006 (ΦΕΚ 1268 Β΄/8-9-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
(τροποποιήθηκε με την 95583/31-8-2006 υπουργική απόφαση)
 
131.1 Μέριμνα για την απόκτηση κατάλληλου γηπέδου και εκπόνηση μελέτης του έργου «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρική Μακεδονία Ι» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
131.2 Μέριμνα για την απόκτηση κατάλληλου γηπέδου και εκπόνηση μελέτης του έργου «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Αττική ΙΙΙ» στα Βάγια Βοιωτίας.
131.3 Μέριμνα για την απόκτηση κατάλληλου γηπέδου και εκπόνηση μελέτης του έργου «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Αττική ΙΙ» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού του Νομού Κορινθίας.
131.4 Εκπόνηση μελέτης του έργου «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλία ΙΙ» στην Κασσαβέτεια Βόλου.
131.5 Μέριμνα για την απόκτηση κατάλληλου γηπέδου και εκπόνηση μελέτης του έργου «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης ΙΙ» στη Νεάπολη Λασιθίου.
 

 
132) Υπουργική Απόφαση 82760/27-7-2006 (ΦΕΚ 1268 Β΄/8-9-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
 
132.1 «Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας, εκτέλεση των έργων που απαιτούνται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τα παρακάτω κτίρια»
 
Α. Καταστήματα Κράτησης
 
1. Αγροτική Φυλακή Αγιάς Κρήτης
2. Α.Σ.Κ.Α. Κασσαβέτειας
3. Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας
4. Δικαστική Φυλακή Τρίπολης
5. Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας
6. Πρεβαντόριο κρατουμένων Άμφισσας
7. Δικαστική Φυλακή Λάρισας
8. Κλειστή Φυλακή Πάτρας
9. Δικαστική Φυλακή Ιωαννίνων
10. Δικαστική Φυλακή Θεσσαλονίκης
11. Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
 
Β. Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Αρρένων της Εταιρίας Προστασίας Αθηνών
 

 
133) Υπουργική Απόφαση 82761/27-7-2006 (ΦΕΚ 1268 Β΄/8-9-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
 
133.1 Μελέτη περιβαλλοντικής προστασίας και διάθεσης λυμάτων για το νέο Κατάστημα Κράτησης Χανίων.
133.2 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφάλειας στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας».
133.3 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας στη Δικαστική Φυλακή Θεσσαλονίκης»
 

 
134) Υπουργική Απόφαση 82762/27-7-2006 (ΦΕΚ 1268 Β΄/8-9-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής

134.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις για την προσωρινή χρήση των εγκαταστάσεων στον Ελεώνα Θηβών ως Σχολή Εκπαίδευσης Εξωτερικών Φρουρών.
 

135) Υπουργική Απόφαση 86214/27-7-2006 (ΦΕΚ 1173 Β΄/30-8-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
 
135.1 «Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας, εκτέλεση των έργων που απαιτούνται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τα παρακάτω κτίρια»
 
Δικαστικά Μέγαρα
 
1. Πρωτοδικείο & Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων
2. Πρωτοδικείο Καρδίτσας
3. Πρωτοδικείο Δράμας
4. Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων
 

 
136 Υπουργική Απόφαση 86215/27-7-2006 (ΦΕΚ 1268 Β΄/8-9-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
 
136.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, εκσυγχρονισμός του υφισταμένου κτιρίου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού».
136.2 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, κατεδάφιση παρακείμενου κτιρίου των παλαιών Φυλακών Καρδίτσας και κατασκευή νέας πτέρυγας για τις ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών».
136.3 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης προαυλίου και επισκευές στο Ειρηνοδικείο Δερβενίου» 
136.4 Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Μελέτη και κατασκευή σήμανσης Εφετείου Αθηνών»
 

 
137 Υπουργική Απόφαση 95583/31-8-2006 (ΦΕΚ 1430 Β΄/28-9-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης

(τροποποίηση της 82759/27-7-2006 υπουργικής απόφασης)
 
 
137.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Πατρών»,
137.2 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης»
137.3 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου «Ανέγερση Καταστήματος Κράτησης Αττική ΙΙ στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού Κορινθίας»,
137.4 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου «Ανέγερση Καταστήματος Κράτησης Κεντρική Μακεδονία Ι στα Διαβατά Θεσσαλονίκης»,
137.5 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου «Ανέγερση Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλία ΙΙ στην Κασσαβέτεια Βόλου».
 
Ρητώς ορίζεται ότι η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." δύναται να δημοπρατήσει τα ανωτέρω έργα καθώς και να υποβάλει αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως ισχύει, ως «δημόσιος φορέας» κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του νόμου αυτού.
Η παρούσα τροποποιεί κατά το περιεχόμενό της την υπ’ αριθμ. 82759/27-7-2006 υπουργική απόφαση.
 

 
138 Υπουργική Απόφαση 5509/26-9-2006 (ΦΕΚ 1491Β΄/9-10-2006)
 
Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
(τροποποίηση της 18539/14-2-2006 υπουργικής απόφασης)
 
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 18539/14-2-2006 (ΦΕΚ 266 Β/3-3-2006) απόφασή μας με θέμα «Ανάθεση έργων στην Εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."» ως προς το έργο υπ’ αριθμ. 3, ως εξής:
 
138.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια εξοπλισμού και παραλαβή του έργου: «Αναδιαρρυθμίσεις, μετασκευές, κατασκευές για μη χρησιμοποιούμενα κεντρικά κτίρια στον Ελεώνα Θηβών για τη δημιουργία νέου αυτοτελούς Καταστήματος Κράτησης Αττική Ι. Το Κατάστημα Κράτησης Αττική Ι θα χρησιμοποιηθεί ως Κατάστημα Κράτησης Γυναικών».
 
Για τα λοιπά έργα που αναφέρονται στην απόφαση, αυτή παραμένει ως έχει.
 

 
139 Υπουργική Απόφαση 116609/20-10-2006 (ΦΕΚ 1613Β’/2-11-06)
 
Γενική Διεύθυνση Α΄
(αποσαφήνιση της 3990/20-7-05 υπουργικής απόφασης)

Αποσαφηνίζουμε

139.1 ότι στα έργα που ανατέθησαν στην εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", με την αρ. 3990/20-7-05 απόφασή μας περιλαμβάνεται και το έργο του εκσυγχρονισμού (επισκευή ή αντικατάσταση) όλων των ανελκυστήρων, ώστε να εξυπηρετούν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), στα κτίρια του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
 

140 Υπουργική Απόφαση 123196/27-10-2006 (ΦΕΚ 1653Β΄/10-11-06)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
(καταργήθηκε το υπό στοιχ. 2 έργο με την 135008/8-12-06 απόφαση)
 
140.1 Μελέτη, δημοπράτηση επίβλεψη παραλαβή και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου «Ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου Γιαννιτσών Ν. Πέλλας»
140.2 Μελέτη, δημοπράτηση επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατασκευές μετασκευές και προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, κτιρίου για την εγκατάσταση του Πρωτοδικείου Άρτας».
 

 
141 Υπουργική Απόφαση 110044/8-11-2006 (ΦΕΚ 1702Β΄/21-11-06)

Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής
 
 
141.1 Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας, εκτέλεση των έργων που απαιτούνται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τα παρακάτω κτίρια 

1. Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού
2. Κλειστή Κεντρική Φυλακή Γυναικών Κορυδαλλού
3. Νοσοκομείο Κρατουμένων Φυλακής Κορυδαλλού
4. Ψυχιατρείο Κρατουμένων Φυλακών Κορυδαλλού
5. Κ.Α.Υ.Φ.
 

142 Υπουργική Απόφαση 132182/20-11-2006 (ΦΕΚ 1752 Β΄/30-11-06)
 
Γενική Διεύθυνση Α΄
 
142.1 Αναβάθμιση τριών ανελκυστήρων, μετασκευή του ενός για ΑΜΕΑ διαμόρφωση wc και σήμανση για ΑΜΕΑ, στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.
 

 
 
143 Υπουργική Απόφαση 134982/24-11-2006 (ΦΕΚ 1785 Β΄/7-12-06)
 
Γενική Διεύθυνση Α΄
 
143.1 «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση κατασκευή επίβλεψη παραλαβή του σταθερού εξοπλισμού, της προμήθειας κινητού γραφειακού εξοπλισμού, της μεταφοράς αρχείων και του εξοπλισμού από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο στο Νέο, καθαριότητα κτιρίου και δαπάνες αρχικής λειτουργίας του Νέου Ειρηνοδικείου Σερβίων»
143.2 «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση κατασκευή επίβλεψη παραλαβή του σταθερού εξοπλισμού, της προμήθειας κινητού γραφειακού εξοπλισμού, της μεταφοράς αρχείων και του εξοπλισμού από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο στο Νέο, καθαριότητα κτιρίου και δαπάνες αρχικής λειτουργίας του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Σάμου»
 

 
144 Υπουργική Απόφαση 135008/8-12-2006 (ΦΕΚ 1846Β΄/20-12-06)
 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης
(κατάργηση του υπό στοιχ. 2 έργου της 123196/27-10-06 (ΦΕΚ 1653Β/10-11-06 απόφασης)
 
144.1 «Μελέτη, κατασκευή κτιρίου Διοίκησης στο Ο.Τ. 440.1 για την στέγαση του Πρωτοδικείου Άρτας και προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού»
Β. Καταργούμε το υπό στοιχ. 2 έργο “Μελέτη, δημοπράτηση επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατασκευές μετασκευές και προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, κτιρίου για την εγκατάσταση του Πρωτοδικείου Άρτας»” της υπ’ αριθμ. 123196/27-10-2006 (ΦΕΚ 1653Β/10-11-2006) απόφασής μας.