Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2002


42) Υπουργική Απόφαση 330/24-1-2002 (ΦΕΚ 65 Β΄/25-1-2002)


(τροποποιήθηκε με την 2025/20-5-2002 υπουργική απόφαση)
 

42.1. Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών
42.2. Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης
42.3. Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Δικαστικού Μεγάρου Αιγίου
42.4. Μελέτη επίπλωσης, προμήθειας γραφειακού εξοπλισμού Ειρηνοδικείου Μακρακώμης
42.5. Μεταφορά Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών

 

 


 

43) Υπουργική Απόφαση 331/24-1-2002 (ΦΕΚ 65 Β΄/25-1-2002)
 
43.1. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας και ανακατασκευή του παλαιού κτιρίου των φυλακών Καρδίτσας για τις ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών»
43.2. Τροποποιείται μερικώς η Υπουργική Απόφαση 3059/18-5-1998 (ΦΕΚ 559 Β΄/5-6-98) ως προς το 3ο θέμα (Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου "Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων") ως εξής: Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων».
43.3. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναδιαρρύθμισης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης»
43.4. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου Προσθήκη χώρων νεοεισερχομένων και φρουράς στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
 

 
44) Υπουργική Απόφαση 1537/13-4-2002 (ΦΕΚ 524 B΄/29-4-2002)
 
44.1. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Κατασκευή του νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 

 
45) Υπουργική Απόφαση 1851/2-5-2002 (ΦΕΚ 584 Β΄/13-5-2002)
 
45.1. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων συνεργείων – αποθηκών της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας που γειτνιάζουν με την είσοδο στον Αρχαιολογικό χώρο καθώς και κατασκευή περιτοίχισης».
 

 
46) Υπουργική Απόφαση 1852/2-5-2002 (ΦΕΚ 584 Β΄/13-5-2002)
 
(τροποποιήθηκε το έργο 46.3 με την 2614/26-6-2002 (ΦΕΚ 798 Β΄/27-6-2002)
 
46.1. Μελέτη και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Διαμόρφωση χώρων και αίθουσας για τη λειτουργία σχολείου Β’ ευκαιρίας στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας»
46.2. «Μελέτη και εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου : «Διαμόρφωση χώρου σε αίθουσα για την λειτουργία γυμνασιακού παραρτήματος στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου».
46.3. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση των κτιρίων 2,4 και 11 του Πρωτοδικείου Αθηνών για την δημιουργία νέων ακροατηρίων»
 

 
47) Υπουργική Απόφαση 2025/20-5-2002 (ΦΕΚ 652 Β΄/27-5-2002)
 
Τροποποιούμε την με αριθ 330/24-1-2002 (ΦΕΚ 65 Β΄/25-1-2002) προηγούμενη απόφασή μας ως ακολούθως:
Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." την εκτέλεση των παρακάτω έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Κ.Α.Ε.Ε. της εταιρίας:
 
47.1. Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών
47.2. Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
47.3. Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
47.4. Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Δικαστικού Μεγάρου Αιγίου
47.5. Μελέτη επίπλωσης, προμήθειας γραφειακού εξοπλισμού Ειρηνοδικείου Μακρακώμης
 

 
48) Υπουργική Απόφαση 2026/20-5-2002 (ΦΕΚ 652 Β΄/27-5-2002)
 
48.1. Μελέτη και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Θήβας»
 

 
49) Υπουργική Απόφαση 2614/26-6-2002 (ΦΕΚ 798 Β΄/27-6-2002)
 
Τροποποιούμε μερικώς την με αριθμ. 1852/2-5-2002 (ΦΕΚ 584 Β/13-5-2002) προηγούμενη απόφασή μας ως προς το 3ο θέμα (Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση των κτιρίων 2, 4 και 11 του Πρωτοδικείου Αθηνών για την δημιουργία νέων ακροατηρίων») ως εξής:
Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» το παρακάτω έργο:
 
49.1. Κατασκευή με αυτεπιστασία, βάσει της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση και τοποθέτηση σταθερού εξοπλισμού στα κτίρια 2, 8, 11, 13 και 16 του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη δημιουργία νέων ακροατηρίων».
 

 
50) Υπουργική Απόφαση 2755/4-7-2002 (ΦΕΚ 897 Β΄/16-7-2002)
 
50.1. Μελέτη και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Στεγανοποίηση του δώματος και λοιπές απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και επισκευών του κτιρίου του Αρείου Πάγου»
50.2. Μελέτη και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας»
50.3. Μελέτη και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Επισκευές και απαραίτητες εργασίες στην Δικαστική Φυλακή Τρίπολης».
 

 
51) Υπουργική Απόφαση 2828/15-7-2002 (ΦΕΚ 942 Β΄/24-7-2002)
 
51.1. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση και επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου της Ζακύνθου»
 

 
52) Υπουργική Απόφαση 2829/15-7-2002 (ΦΕΚ 942 Β΄/24-7-2002)
 
52.1. Μελέτη και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Επείγουσες εργασίες προσθήκης κελιών στις Δικαστικές Φυλακές ανδρών και γυναικών του Κορυδαλλού, για τη βελτίωση των συνθηκών της λειτουργίας τους.»
 

 
53) Υπουργική Απόφαση 2875/17-7-2002 (ΦΕΚ 935 Β΄/23-7-2002)
 
53.1. Μεταφορά λυμάτων του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου με βυτιοφόρα κατά το σύστημα της αυτεπιστασίας.
 

 
54) Υπουργική Απόφαση 2952/24-7-2002 (ΦΕΚ 970 Β΄/29-7-2002)
 
54.1. Μελέτη, και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Επείγουσες εργασίες, εσωτερικής αναδιαμόρφωσης και ενίσχυσης των θαλάμων νοσηλείας του Νοσοκομείου των Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού, για τη βελτίωση των συνθηκών της λειτουργίας του». 
 

 
55) Υπουργική Απόφαση 3037/31-7-2002 (ΦΕΚ 1044 Β΄/8-8-2002)
 
55.1. Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." τη μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή των παρακάτω έργων που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 1575/28-11-2001):
 
1. Γενικό Κατάστημα Κράτησης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
2. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Αττικής Ι.
3. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Αττικής ΙΙ.
4. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Αττικής ΙΙΙ.
5. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δυτικής Ελλάδος.
6. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δυτικής Μακεδονίας.
7. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ηπείρου.
8. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ιονίων Νήσων
9. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας Ι.
10. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙ.
11. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ.
12. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης ΙΙ.
13. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Πελοποννήσου.
14. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας.
 

 
56) Υπουργική Απόφαση 3038/31-7-2002 (ΦΕΚ 1044 Β΄/8-8-2002)
 
56.1. Μελέτη, και κατασκευή με αυτεπιστασία, του έργου «Επείγουσες εργασίες, αναδιαρρύθμιση και δημιουργία κελιών στις Δικαστικές Φυλακές του Ψυχιατρείου Κορυδαλλού, για τη βελτίωση των συνθηκών της λειτουργίας του». 
 

 
57) Υπουργική Απόφαση 3039/1-8-2002 (ΦΕΚ 1044 Β΄/8-8-2002)
 
57.1. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου».
 

 
58) Υπουργική Απόφαση 3064/7-8-2002 (ΦΕΚ 1087 Β΄/21-8-2002)
 
58.1. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Νάξου».
58.2. Μεταφορά Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
 

 
59) Υπουργική Απόφαση 3688/4-10-2002 (ΦΕΚ 1315 Β΄/9-10-2002)
 
59.1. Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου: «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας»
 

 
60) Υπουργική Απόφαση 3980/1-11-2002 (ΦΕΚ 1409 Β΄/5-11-2002)
 
Τροποποιούμε την με αρ. πρ. 944/2-3-2001 Απόφασή μας ως ακολούθως:
Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." τα παρακάτω έργα:
 
60.1. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή θερμοϋγρομόνωσης δωμάτων και γενική επισκευή στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου».
60.2. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Διαρρύθμιση χώρων τριών γραφείων: Προέδρου, Εισαγγελέα και Γραμματείας και τοποθέτηση υαλοπετασμάτων για τον περιορισμό απωλειών θέρμανσης στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου Θηβών».
Τα έργα μπορεί να αναθέτει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τις διαδικασίες, που προβλέπονται στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας.
 

 
61) Υπουργική Απόφαση 3981/1-11-2002 (ΦΕΚ 1409 Β΄/5-11-2002)
 
Τροποποιούμε την με αρ. πρ. 2166/8-5-2001 Απόφασή μας ως ακολούθως:
Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." τα παρακάτω έργα:
 
61.1. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας - κατασκευή, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
61.2. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου : «Παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και λειτουργίας στα υφιστάμενα Σωφρονιστικά Καταστήματα».
61.3. Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου : «Παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και λειτουργίας στα υφιστάμενα Δικαστικά Μέγαρα και Εποπτευόμενες Υπηρεσίες».
Είναι δυνατή η πληρωμή ποσών για υφιστάμενες συμβάσεις που έχουν συναφθεί βάσει προηγουμένων αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης όσον αφορά τα υπ’ αριθμ. 2 και 3 έργα.
Τα έργα μπορεί να αναθέτει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τις διαδικασίες, που προβλέπονται στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας.
 

62) Υπουργική Απόφαση 4235/20-11-2002 (ΦΕΚ 1484 Β΄/ 27-11-2002)
 
62.1  «Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού του Δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου»
 

 
63) Υπουργική Απόφαση 4236/20-11-2002 (ΦΕΚ 1484 Β΄/27-11-2002)
 
63.1  Η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου: «Στέγαση Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων (Μονάδα Μέριμνας Νέων Παπάγου)»
 

 
64) Υπουργική Απόφαση 4237/20-11-2002 (ΦΕΚ 1484 Β΄/27-11-2002)
 
64.1  Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου:
«Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (Ι) σε μία από τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, σε θέση που θα προσδιορισθεί».
 
 
65) Υπουργική Απόφαση 4238/20-11-2002 (ΦΕΚ 1484 Β΄/27-11-2002)
 
Τροποποιούμε την με αρ. πρ. 674/13-2-2001 Απόφασή μας ως ακολούθως:
Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το παρακάτω έργο:
 
65.1 «Διαρρύθμιση χώρου με χωρίσματα των γραφείων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο κτίριο επί της οδού Ομήρου 8 στον 6ο όροφο»
Τo έργο μπορεί να αναθέτει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τις διαδικασίες, που προβλέπονται στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας.
 
 
66) Υπουργική Απόφαση 4239/20-11-2002 (ΦΕΚ 1484 Β΄/27-11-2002)
 
(συμπληρώθηκε με την 1085/19-3-2003 υπουργική απόφαση)
 
66.1  Η μελέτη, η κατασκευή με αυτεπιστασία, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου: «Επείγουσες εργασίες αναδιαρρύθμισης και δημιουργίας Αίθουσας Δικαστηρίου, Αίθουσας Δικηγόρων, Αίθουσας Τύπου και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συντελέσουν στην βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Γυναικείων Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού».
 

 

67) Υπουργική Απόφαση 4433/5-12-2002 (ΦΕΚ 1568 Β΄/16-12-2002)
 

67.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου :
«Ανακαίνιση και επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».

 
 
68) Υπουργική Απόφαση 4521/13-12-2002 (ΦΕΚ 1602 Β΄/27-12-2002)
 
68.1 «Αποκατάσταση της Στατικής Επάρκειας Δικαστικού Μεγάρου Άμφισσας και λοιπές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του κτιρίου».