Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2000


21) Υπουργική Απόφαση 183/14-1-2000 (ΦΕΚ 50 Β΄/25-1-2000)


21.1 Ανασύνταξη μελέτης, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Αποπεράτωση Δικαστικού Μεγάρου Αιγίου».
21.2 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Βελτιώσεις της υποδομής και κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Φυλακή Κασσαβέτειας»
21.3 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Βελτίωση υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνος»
21.4 Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Ειρηνοδικείου Ελασσόνας
21.5 Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών 


 
22) Υπουργική Απόφαση 378/27-1-2000 (ΦΕΚ 134 Β΄/11-2-2000)
 
22.1 Εγκρίνουμε την ανάθεση στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." της διαχείρισης του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) του συγκροτήματος των υπό ανέγερση Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας, κειμένων επί των οδών Λουίζης Ριανκούρ και Πάγκα και πλησίον του σταθμού «ΠΑΝΟΡΜΟΥ» του μετρό της Αθήνας, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και δη του επιβατικού κοινού.
 

 
23) Υπουργική Απόφαση 428/28-1-2000 (ΦΕΚ 134 Β΄/11-2-2000)
 
23.1 Ανακαίνιση και επισκευή κτιρίου Αρείου Πάγου (Θέμιδος Μέλαθρον). Το έργο αυτό εντάσσεται στο έργο «Αποπεράτωση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών Εφετείου και Αίθουσας Εορτών Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών».
 

 
24) Υπουργική Απόφαση 863/18-2-2000 (ΦΕΚ 220 Β΄/25-2-2000)
 
24.1 Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα ακροατηρίου του Εφετείου Λαμίας».
 

 
25) Υπουργική Απόφαση 882/21-2-2000 (ΦΕΚ 254 Β΄/3-3-2000)
 
25.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επισκευές και αναδιαρρύθμιση του κτιρίου του παλαιού Εφετείου στην οδό Σωκράτους για την μεταστέγαση σ’ αυτό του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Αθηνών».
25.2 «Προμήθεια εξοπλισμού και μεταφορά του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Αθηνών στο κτίριο της οδού Σωκράτους (Παλαιό Εφετείο).
25.3 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου : «Ανακαίνιση Ειρηνοδικείου Κολινδρού».
25.4 «Προμήθεια εξοπλισμού Σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρίνου»
25.5 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Πυρασφάλεια Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης»
25.6 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου : «Κατασκευή επισκεπτηρίων και αναδιαμόρφωση χώρων γραφείων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας»
25.7 «Επισκευές κτιρίου Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών στον Περισσό»
 

 
26) Υπουργική Απόφαση 997/25-2-2000 (ΦΕΚ 279 Β΄/9-3-2000)
 
26.1 Επικαιροποίηση μελετών, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Εγκατάσταση κλιματισμού στο Πρωτοδικείο Αθηνών στα κτίρια της πρώην σχολής Ευελπίδων»
26.2 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή εργασιών αποκατάστασης στέγης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε παλαιό κτίριο αποθηκών για τη λειτουργία των συνεργείων της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας.
26.3 Μελέτη, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επέκταση των γραφείων της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." σε παρακείμενο χώρο του υπογείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
 

 
27) Υπουργική Απόφαση 16677/5-5-2000 (ΦΕΚ 597 Β΄/8-5-2000)
 
27.1 Την Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή των πάσης φύσεως εργασιών για την επισκευή των ζημιών της 26ης Απριλίου 2000 και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.
 

 
28) Υπουργική Απόφαση 2417/21-6-2000 (ΦΕΚ 786 Β΄/23-6-2000)
 
28.1 Την Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και λειτουργία δύο ακτίνων στην Κλειστή Φυλακή Κέρκυρας.
 

 
29) Υπουργική Απόφαση 3429/14-9-2000 (ΦΕΚ 1187 Β΄/27-9-2000)
 
29.1 Την Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών που απαιτούνται για την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την προμήθεια πλήρους και σύγχρονου εργαστηριακού, γραφειακού, και ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού D.Ν.Α., καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες και δαπάνες για συνδέσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.
 

 
30) Υπουργική Απόφαση 3752/6-10-2000 (ΦΕΚ 1235 Β΄/9-10-2000)
 
30.1 Εγκρίνουμε την 45/11-9-2000 απόφαση του ΚΕΣΦ σχετικά με τα κριτήρια χάραξης χωροταξικής Πολιτικής που αφορούν σε Καταστήματα Κράτησης.
30.2  Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.":
Την εκπόνηση μελέτης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την συνολική χωροθέτηση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της Χώρας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα πλαίσια των προτεινομένων από το ΚΕΣΦ Προδιαγραφών.
 

 
31) Υπουργική Απόφαση 3799/10-10-2000 (ΦΕΚ 1262 Β΄/18-10-2000)

31.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επισκευές του Ειρηνοδικείου Λήμνου».
 

 
32) Υπουργική Απόφαση 4548/27-11-2000 (ΦΕΚ 1485 Β΄/5-12-2000)
 
32.2 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση σεισμογενών βλαβών και εκσυγχρονισμός του κτιρίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών». Οι δαπάνες πάσης φύσεως του έργου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών.