Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 1997

1)  Υπουργική Απόφαση 4236/28-5-1997 (ΦΕΚ 774 Β΄/29-8-1997)


1.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση και αλλαγή χρήσης υπογείου χώρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε γραφεία και αρχεία».
1.2 Σύνταξη προδιαγραφής για την κατασκευή Σωφρονιστικού Καταστήματος 300 ατόμων μεγάλης ασφαλείας.
1.3 Επίβλεψη της κατασκευής του Σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρίνου σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας.
1.4 Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανδρίτσαινας που θα κατασκευαστεί με βάση την προαναφερθείσα προδιαγραφή.
1.5 Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Συλίμνας που θα κατασκευαστεί με βάση την προαναφερθείσα προδιαγραφή.
1.6 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Βελτίωση μέτρων ασφαλείας στρατιωτικών φυλακών Αυλώνας».
1.7 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επέκταση της φυλακής Κορίνθου.
1.8 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Εκσυγχρονισμός φυλακής Ναυπλίου».
1.9 Εσωτερική και εξωτερική χρώση όλων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων που έχουν ανάγκη.
1.10 Επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων».
1.11 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του Δικαστικού Μεγάρου  Καβάλας.
1.12  Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
1.13 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του Δικαστικού Μεγάρου  Κω.
1.14 Σύνταξη προδιαγραφής για την κατασκευή Ειρηνοδικείων.
1.15 Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή με βάση την προαναφερθείσα προδιαγραφή του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας.
1.16 Την προώθηση των εργασιών αποπεράτωσης του Εφετείου Αθηνών σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1.17 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Μέτρα ασφαλείας Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων» με βάση την προμελέτη που έχει συνταχθεί από την ομάδα που ορίστηκε με την 30275/11-3-97 απόφασή μας

 2)  Υπουργική Απόφαση 4996/30-6-1997(ΦΕΚ 774 Β΄/29-8-1997)

2.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή εκσυγχρονισμού του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
2.2 Επίβλεψη των εργασιών ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης
2.3 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του Δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου
2.4 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του Δικαστικού Μεγάρου Κιλκίς
2.5 Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Αλικαρνασσού που θα κατασκευαστεί με βάση την γενική προδιαγραφή για την κατασκευή Σωφρονιστικού Καταστήματος 300 ατόμων μεγάλης ασφαλείας
2.6 Υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας, που έχει σχέση με την "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", διαθέτοντας για δύο μήνες το αναγκαίο προσωπικό κατά την κρίση της εταιρίας.
2.7 Μεταστέγαση του Κυλικείου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
 


3)  Υπουργική Απόφαση 6150/27-8-1997 (ΦΕΚ 774 Β΄/29-8-1997)

3.1 Συντήρηση Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.
3.2 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Κέρκυρας
3.3 Βελτίωση μέτρων ασφαλείας Κλειστής Φυλακής Κέρκυρας
3.4 Περίφραξη της Αγροτικής Φυλακής Κασσαβέτειας
3.5 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του Δικαστικού Μεγάρου Καλαβρύτων
3.6 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή, του Ειρηνοδικείου Σερίφου
3.7 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας
3.8 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας
3.9 Μεταστέγαση Ελεγκτικού Συνεδρίου (τροποποίηση 6004/22-10-98 ΦΕΚ 1124Β΄/27-10-98)
 

 
4)  Υπουργική Απόφαση 7019/7-10-1997(ΦΕΚ 895 Β΄/10-10-1997)

4.1 Μεταστέγαση Ειρηνοδικείου Αθηνών
4.2 Συντήρηση Ειρηνοδικείου Αθηνών.
4.3 Εκσυγχρονισμός πρώην Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων Παπάγου για τη στέγαση Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων (Μονάδες Μέριμνας Νέων)
4.4 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας.
4.5 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του εκσυγχρονισμού, αναδιαρρύθμισης και επέκτασης του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς.
4.6 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.
4.7 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης.
4.8 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του εκσυγχρονισμού και αναδιαρρύθμισης του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου.
4.9 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών αποπεράτωσης του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας.
4.10 Εκσυγχρονισμός και περίφραξη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας.
4.11 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή Φυλακής Θεσσαλονίκης.
 

 
5)  Υπουργική Απόφαση 7584/3-11-1997 (ΦΕΚ 991 Β΄/7-11-1997)

5.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή της μετασκευής των στρατιωτικών Φυλακών Αυλώνας σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων.
5.2 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή της μετασκευής του επί της Ομήρου 6&8 ενοικιαζόμενου κτιρίου που στεγάζεται η Αρχή του Άρθρου 16 του Ν.2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
 

 
6)  Υπουργική Απόφαση Δ17α/08/107/Φ.Ν.401/9-12-1997 (ΦΕΚ 1105 Β΄/12-12-1997)
 
6.1 Παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην Εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." χωρίς αντάλλαγμα όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου, ου απορρέουν από την εγκατεστημένη εργολαβική Σύμβαση του έργου «Αποπεράτωση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών Εφετείου και Αίθουσας Εορτών Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών» και τη συναφθείσα για την υλοποίησή της, σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου, σε θέματα Η/Μ Εργασιών.
 

 
7)  Υπουργική Απόφαση 8557/15-12-1997 (ΦΕΚ 1118 Β΄/17-12-1997)
 
7.1 Την ανάθεση της μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και παράδοση προς χρήση του έργου «Συνέχιση και αποπεράτωση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Εφετείου και Αίθουσας Εορτών Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών» στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."