Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νέο Δικαστικό Μέγαρο  βρίσκεται εντός ορίων Γ.Π.Σ. Λαμίας στην περιοχή τέως Στρατοπέδου «Τσαλτάνη» επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως.
 

Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 10.117,20 m2 .
 

Το Δικαστικό Μέγαρο είναι συγκρότημα κτιρίων και αποτελείται από ενιαίο υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, α΄όροφο και β΄όροφο.
 

Το συνολικό εμβαδόν της ανοδομής είναι 6.778,06 m2. Το εμβαδόν του υπογείου είναι 3.792,74 m2.
 

Οι υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο είναι :

 • Εφετείο
 • Εισαγγελία Εφετών
 • Πρωτοδικείο
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών
 • Ειρηνοδικείο
 • Πταισματοδικείο
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Δικαστήριο Ανηλίκων
 
Επίσης έχουν προβλεφθεί γραφεία για τον Δικηγορικό Σύλλογο.

 Ο σχεδιασμός του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας έγινε με γνώμονα τις αρχές ποιότητας κύρους και αισθητικής αρτιότητας, που απαιτεί η λειτουργία ενός χώρου απονομής Δικαιοσύνης, που οφείλει να είναι συνάμα δίκαιος, αυστηρός, αλλά και ανθρώπινος.
 
Το κτιριακό σύνολο αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς όγκους λειτουργικά ανεξάρτητους, διαμορφώνοντας έναν κεντρικό υπαίθριο χώρο στάσης – αναμονής – χώρο πρασίνου και κινήσεων.
 
Οι γενικές αρχές σχεδιασμού βασίζονται στην ιδέα ενός εσωστρεφούς κτιρίου γύρω από ένα κεντρικό αίθριο.
 
Η μελέτη του Νέου Δικαστικού Μεγάρου της Λαμίας έγινε με βάση τις αρχές ενεργειακού σχεδιασμού, με σκοπό:
 
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο
 • Την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Την επίτευξη βελτιωμένου μικροκλίματος στον περιβάλλοντα χώρο
 • Τον φυσικό φωτισμό – αερισμό του κτιρίου.
 
Την 4/10/2005 δημοπρατήθηκε η Α΄φάση του έργου που περιλάμβανε χωματουργικά αντιστήριξη και ανέγερση του φέροντος οργανισμού.
 
Κατά την διάρκεια των εκσκαφών ήλθε στην επιφάνεια μεγάλος τάφος Μακεδονικού τύπου, με εξωτερικές διαστάσεις 5,50x4,30m. (7206/15-10-2007 έγγραφο της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λαμίας).
 
Λόγω της σημαντικότητας του ευρήματος τροποποιήθηκε η αρχική μελέτη με σκοπό την διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου, με την ένταξη του στον εσωτερικό υπαίθριο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου.
 
Είναι σε εξέλιξη ανασκαφικές εργασίες για την αξιολόγηση νέων ευρημάτων από την ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.