Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου είναι κτίριο της δεκαετίας του 1950. Από το 1986 έχει παραχωρηθεί κατά κυριότητα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  Το κτίριο βρίσκεται κτισμένο στο συνεκτικό τμήμα της πόλης της Ζακύνθου. Βρίσκεται στο Ο.Τ. 117, μεταξύ των οδών Τερτσέτη, Κούμανη, Καρέρη και Μουσουργού Λύρα. Επί της οδού Τερτσέτη βρίσκεται και η κύρια είσοδος του Δικαστικού Μεγάρου ενώ επί των οδών Κουμάνη και Μουσουργού Λύρα βρίσκονται οι δευτερεύουσες είσοδοι.


Το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου βρίσκεται εντός οικοπέδου εμβαδού 1123.18 m2.
 

Το κτίριο είναι διώροφο (ισόγειο + όροφος), συνολικού εμβαδού εμβαδού 1505.31 m2, με υπόγειο εμβαδού 278.77 m2 και δώμα.
 

Οι  Υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου είναι:

  • Πρωτοδικείο
  • Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • Ειρηνοδικείο
     

Επίσης υπάρχουν γραφεία για τον Δικηγορικό Σύλλογο.
 

Μορφολογικά το Δικαστικό Μέγαρο διατηρεί τα αρχικά χαρακτηριστικά του.
 

Οι εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του κτιρίου αφορούν μεταξύ άλλων, αναδιαρρυθμίσεις γραφείων, νέα κουφώματα, ψευδοροφές, ανακατασκευές χώρων υγιεινής, επισκευές δαπέδων, μονώσεων, νέο εξοπλισμό ακροατηρίου, χρωματισμούς, καθώς επίσης και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 

Η κατασκευή του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.