Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, βρίσκεται επί των οδών 8ης Μεραρχιάς και Γύρας στο κέντρο της πόλης.


Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 8150,50 m2 .
 

Το Μέγαρο αποτελείται από ένα νέο ισόγειο κτήριο και ένα υφιστάμενο διώροφο κτήριο.
 

Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι 2997,86 m2 .
 

Οι Υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο είναι:

  • Πρωτοδικείο
  • Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • Ειρηνοδικείο
  • Υπηρεσία Ανηλίκων
  • Ελεγκτικό Συνέδριο

Έχουν προβλεφθεί γραφεία για τον Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς επίσης και Χώρος Ιστορικής Μνήμης. 


Η νέα ισόγεια πτέρυγα αναπτύσσεται γύρω από ένα άνετο υπαίθριο χώρο και συνδέεται λειτουργικά με το υφιστάμενο διώροφο τμήμα του Μεγάρου.
 

Στο ισόγειο τμήμα χωροθετούνται  γραφειακοί χώροι, χώροι κυκλοφορίας και βοηθητικοί χώροι. Το υφιστάμενο κτίριο στεγάζει τις δύο αίθουσες ακροατηρίων.
 

Η είσοδος στο Μέγαρο επισημαίνεται και τονίζεται με την κατασκευή σειράς ελεύθερων αψίδων-πυλών που οδηγούν στην εσωτερική υπαίθρια αυλή.
 

Η μορφή του νέου κτηρίου, ήπια και λειτουργική, υιοθετείται και στο υφιστάμενο κτήριο με τις επενδύσεις από πέτρα αλλά και τους χρωματισμούς.
 

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής.