Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Βρίσκεται επί των οδών 8ης Μεραρχιάς και Γύρας στο κέντρο της πόλης.
Επιφάνεια Οικοπέδου: 8.150,50 m2